VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

10 Svetsning (Welding)

Handaskickligheten är svetsarens viktigaste yrkesegenskap. I grenen svetsar man med diverse svetsmetoder olika stycken och material. För att göra tävlingsarbeten av god kvalitet måste deltagaren kunna tolka svetsritningar, svetsstandarder och svetsbeteckningar samt behärska de svetsmetoder som används i tävlingen och känna till materialens egenskaper.  Därtill måste han känna till branschens arbetsskyddsregler.

Tävlingsuppgifterna består av fyra skilda helheter. Under den första tävlingsdagen testas svetsarnas kompetens enligt standard EN 25817 med elektrodsvetsning (111), MAG-svetsning (135), MAG-rörelektrodsvetsning (136) och TIG-svetsning (141). Testen tar sex timmar totalt. Under den andra dagen och delvis under den tredje dagen (totalt 12 h) svetsar man ett tryckkärl och svetsar enligt ritningar med olika svetsmetoder och i olika arbetsställningar. Under den fjärde dagen fogar man ihop aluminium (Al) och rostfritt (Aisi) med TIG-svetsning och svetsar enligt ritningar.

Tävlingstiden är 22 timmar.

I bedömningen av uppgifterna fördelas poängen enligt följande:

Visuell granskning av svetsningarna                          40%
Trycktest av tryckkärlet                                            15%
Böjningstest av svetsningarna                                   15%
Röntgenfotografering av svetsningarna                    15%                  
Montering och fogning enligt ritningar                      10% Planenlighet                                                                  5%                                          

Juryn består av experter från varje deltagarland under ledning av en huvuddomare.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager