VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

5 CAD-planering (Mechanical Engineering CADD)

CAD är en förkortning av orden Computer Aided Design, alltså datorstyrd planering.

I CAD-planering tävlar man med att producera planeringsdokument. Dokumenten kan vara ritningar, skriftligt material eller tredimensionella modeller av produkten. Dessa planeringsdokument används vid framställningen av olika produkter.

CAD-planeringen har ersatt den traditionella planeringen med ritbord och penna för med hjälp av datorer kan man i planeringsskedet lättare ändra på planerna och man kan göra modeller av den färdiga produkten. Dessutom kan man minska de mänskliga felens antal. Arbetsplatserna finns vid industriernas planeringsavdelningar och vid skilda planeringsbyråer. Ett proffs på branschen måste ständigt följa med branschens utveckling eftersom programmen hela tiden utvecklas.

Deltagarna är utbildade till t.ex. planeringsassistenter och har efter utbildningen arbetat med planeringsuppgifter inom branschen eller fortbildar sig till maskiningenjörer vid en yrkeshögskola. Deltagaren måste vara noggrann och omsorgsfull då han planerar och han måste behärska det CAD-program som används.

I tävlingen förverkligas planeringen med programmet Inventor 8 som är programtillverkaren Autodesks CAD-program för mekanikplanering.

Deltagarna måste kunna bl.a. mäta det givna objektet och göra en skiss av det samt efter detta göra en detaljerad arbetsritning med hjälp av vilken objektet kan tillverkas. Deltagaren måste behärska maskinplaneringens grunder, kunna mäta objektet och vid behov göra övriga standardenliga anteckningar för produktionen såsom toleranser och ytans kvalitetsbeteckningar. Han måste också kunna göra förteckningar över delar.

Av färdiga skisser måste deltagaren kunna göra detaljerade ritningar med de anteckningar som behövs och vid behov göra ändringar i de färdiga planerna och beakta alla konsekvenser av dessa ändringar. Han måste förstå och kunna använda färdiga ritningar med anteckningar samt maskinplaneringens yrkesterminologi och standarder.

Deltagaren måste kunna skapa 3D-modeller av objektet och rendera dem så att de ser möjligast verkliga ut, nästan som fotografier av en modell. Därtill måste han kunna göra arbetsritningar av 3D-modellen och definiera produktens egenskaper. Deltagaren måste även kunna skriva ut sina ritningar på papper i den önskade skalan.

I bedömningen beaktas bl.a. följande saker: ritningarnas utseende, layout, tydlighet och ändamålsenlighet, måttens riktighet och existens, ritningsanteckningarna och dragens riktighet.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager