VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

12 Plattsättning (Wall & Floor Tiling)

I grenen Plattsättning får deltagaren först ritningar som i allmänhet visar två väggmönster, ett golvmönster och plattsättningen av former. Väggarna är färdiga och deltagaren jämnar själv till ytorna. Vattenisolering eller motsvarande uppgifter ingår inte i arbetet. Målsättningen är att fullborda arbetet på 22 timmar under fyra dagar. Arbetena bedöms av domare som är experter på området. 20 % av bedömningen består av en visuell granskning av arbetets allmänna karaktär och plattornas skärning, medan 80 % av bedömningen sker genom mätning. Det som mäts är arbetets produktionsstadium, våg- och lodräta värden, räta vinklar, ytans jämnhet och mätnoggrannheten.

Träningen inför WorldSkills-tävlingen varar i allmänhet 1-1,5 år. 1-4 personer har tränats inför tävlingen och de har ungefär en gång i månaden spenderat en vecka med att öva arbeten som motsvarar tävlingsuppgifterna. Ungdomarna arbetar i regel för plattsättningsföretag och erlägger under träningstiden delar av husbyggnadsbranschens yrkesexamen, bl.a. plattsättningsarbeten och vattenisoleringsarbeten. Ur träningsteamet väljs den bästa som representant till WorldSkills. Landslagsträningen fortsätter individuellt. Ungefär tre månader före tävlingen skickas tävlingsuppgiften till deltagarna. Domarna modifierar uppgiften kring 30 %. Deltagarens skicklighet trimmas till toppform för framgång i tävlingen kräver grundlig träning, förmåga att stå ut med tävlingspressen och god fysisk kondition.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager