VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

15 Rörläggning (Plumbing)

Rörmokaren monterar vatten-, avlopps- och värmerörsystem i fastigheter. I allmänhet ingår i tävlingen också installering av gas- och tryckluftsrör. På grund av tävlingsuppgifternas multinationella karaktär använder man flera olika sätt att foga: man svetsar, mjuklöder eller tennlöder, hårdlöder, fogar med gängor och olika skarvstycken. Därtill används maskinellt gjorda pressfogar.

Rören kan också böjas med flera olika metoder. Det finns manuella maskiner, hydrauliska maskiner och sandböjning. Böjningen måste lyckas på det givna området och med den givna vinkeln.

Att hänga upp rören och fästa dem på väggen är också en väsentlig del av rörläggningen, liksom monteringen av olika möbler, såsom duschar, lavoarer och andra vattenanläggningar. Visserligen är monteringen av möbler ett mindre viktigt element i tävlingen än tidigare eftersom möblerna är väldigt dyra och för att det krävs mycket transportkapacitet för att frakta dem till och från tävlingsområdet.

Monteringsuppgiften är indelad i fyra moduler, så det finns en ny uppgift för varje tävlingsdag. Indelningen kan vara t.ex. avloppsmontering, gasrörsystem, vattenledningar, trycklufts- och värmerör.

I bedömningen används i regel en två millimeters tolerans. Om böjningsgraden eller något annat givet mått avviker från det eftersträvade värdet med 2 mm eller mindre får man fulla poäng för arbetet. Om måttet avviker 2-4 mm får man hälften av poängen och om avvikelsen är mer än 4 mm får man inga poäng för arbetet.

Det är flera uppgifter som bedöms, så ett eller två misslyckanden har inte nödvändigtvis en stor inverkan på slutresultatet trots att nivån i VM-tävlingen är väldigt hög.

Rörens ställning samt fogarnas utseende och hållbarhet påverkar också bedömningen. Monteringshastigheten är också ett kriterium i bedömningen, så om någon modul blir på hälft kan man förlora många poäng.

Rörsystemen som monteras är av plast, stål och koppar. Stålrören som används kan vara både förzinkade och oskyddade. Materialens konsistens varierar något beroende på i vilket land tävlingen sker.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager