VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

D48 Transportteknik (Transport Technology)

I transportteknikgrenen går man genom hela varutrafikens transportkedja och testar den mångsidiga yrkeskunskap som krävs av en lastbilschaufför i dag. Tävlingsparen transporterar varor från kund till kund, använder olika hjälpmedel i olika skeden av transportkedjan och löser olika problem. Tävlingsparen planerar själva hela transporten från början till slut (bl.a. rutter, tidtabeller) och beaktar internationella regler och bestämmelser för transportbranschen. Den totala tävlingstiden är 19,5 timmar fördelade på de fyra tävlingsdagarna. Grenen är indelad i fem moduler.

Under de tre första tävlingsdagarna utför deltagarna modulerna transport av farliga ämnen, hantering av lyftkran och transport. Före utförandet av själva uppgifterna skall arbetet förberedas, bl.a. skall man fylla i transportdokumenten samt planera rutten och lasten.

I transport av farliga ämnen förbereder man semitrailern med behållare för ADR-transport och löser problem i anknytning till det. I hantering av lyftkran utför man en transportuppgift där det behövs en lyftkran för lastning och lossning.

Transportmodulen varar tidsmässigt längst. I den utför deltagarna en transportuppgift från början till slut och löser logistiska problem som anknyter till transporten av kundernas varor från punkt A till punkt B. Det finns tre huvudskeden i modulen: lastning, transport och lossning. Transporten sker utanför tävlingsområdet så att deltagarna kör med semitrailer enligt den givna rutten i den allmänna trafiken och följer regler för ekonomiskt körande och allmänna trafikregler.

Under den fjärde tävlingsdagen utför deltagarna kortvariga, demonstrativa uppgifter där de skall hantera olika fordon. Uppgifterna är: truckhantering, lastbilshantering, hantering av semitrailer, hantering av lyftkran och fordonskännedom. I hanteringsuppgifterna utför man övningar i precision och körförmåga, i hantering av lyftkran flyttar man föremål med hjälp av lyftkran och i fordonskännedom testar man deltagarnas kunskap om fordonen.

Deltagarna bekantar sig med fordonen och tävlingsområdet före tävlingen. Då får de också exakt information om tävlingsuppgifterna och allmän information om bedömningskriterierna. I bedömningen beaktas bl.a. deltagarnas yrkeskunskap, kundbetjäningen, prestationernas kvalitet, tidsdispositionen samt arbetet i par. Speciell uppmärksamhet fästs vid arbetssäkerheten.

Deltagarna är i regel ungdomar som erlagt en treårig grundexamen i logistik eller motsvarande andra stadiets yrkesexamen. Förutom tillstånd att köra kombinationsfordon måste deltagarna ha ADR-licens och truckkörkort. Deltagarna måste ha en bred kunskap om innehållet i logistikens olika delområden, från lagstiftning, teknik, hantering av olika varor till hantering av olika fordon och fordonskännedom. Största delen av lastbilschaufförens arbete består av annat än körande och detta har beaktats i planeringen av innehållet i transportteknikgrenen.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager