MM-kisainfo

Aikataulu

 

Kilpailupaikka

 

Lajit

 

Pääsyliput

 

Avajaiset

 

Retket

 

Päättäjäiset

 

Majoitus

 

Tavarakuljetukset

 

Akkreditointi

 

Oheistapahtumat

Luokkaretket

Palvelut ja tuotteet

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Uutiset

Media

Kuvagalleria

Logopankki

Matkailu-info

   
 

27.5.2005

Valmennus WorldSkills-kilpailuun on Suomessa kolmivaiheinen

Suomen kilpailijoiden valmentautuminen WorldSkills-kisoihin on alkanut jo vuonna 2003. Kilpailijoiden valmentaminen MM-kilpailuihin jaetaan kolmeen eri vaiheeseen: perusvalmennukseen, huippuvalmennukseen ja WorldSkills-valmennukseen.

”Perusvalmennukseen otetaan 3-10 nuorta lajista riippuen, ja koska lajeja on mukana lähes 40, perusvalmennusvaiheessa kilpailijoita on mukana yhteensä pari sataa”, kertoo Skills Finland ry:n projektipäällikkö Kati Lundgren.

Perusvalmennusrenkaaseen kilpailijat poimitaan yleensä Taitaja SM-kisoista. SM-kilpailussa menestyneillä on usein kuitenkin ammatillinen perustutkinto kesken, jolloin valmennus tapahtuu yleensä oppilaitoksissa valinnaisten kurssien muodossa. Suomessa on noin 50 ammatillista oppilaitosta, jotka ovat mukana Skills-valmennuksessa.

”Tämä on tärkeä kilpailuvaltti myös ammatillisille oppilaitoksille”, Lundgren muistuttaa. Valmennusoppilaitokseksi päästäkseen koulun täytyy omata tietyt laatukriteerit. Se lisää varmasti opiskelijoiden mielenkiintoa pyrkiä korkeatasoiseen kouluun.

Perusvalmennuksen päätyttyä valmennettavista kolme kyvykkäintä otetaan karsintakilpailun kautta mukaan huippuvalmennukseen. Tällöin kilpailijat ovat yleensä jo mukana työelämässä ja yrityksen tuki on tärkeää valmentautuessa WorldSkills-kilpailuihin.

”Huippuvalmennukseen pääsemiseen kilpailijalta vaaditaan paljon muutakin kuin pelkkää ammatillista osaamista. Pitkäjännitteisyys, ahkeruus ja paineensietokyky ovat huippuvalmennukseen osallistuvalla kilpailijalla tärkeitä ominaisuuksia. Samoja ominaisuuksia myös työnantajat arvostavat.”, Lundgren huomauttaa.

Huippuvalmennusrenkaasta karsitaan vielä kerran kyvykkäin kilpailija maajoukkueeseen. Karsintakilpailu käydään tammikuussa, joten aikaa WorldSkills-kilpailuun jää vain vajaa puoli vuotta. Kilpailija sitoutuu tässä vaiheessa hyvin tiiviisti maajoukkueeseen ja harjoittelu muuttuu entistä tiiviimmäksi. ”Tässä vaiheessa kilpailija tähtää ainoastaan MM-kilpailuun, joten on tärkeää, että yrityksessä ymmärretään antaa kilpailijalle mahdollisuus täysipainoiseen harjoitteluun”, sanoo Lundgren.

Myös yritykset innolla mukana

Myös työelämä on huomannut tilaisuuden WorldSkills-kilpailussa. Maailmanmestaruuskilpailut ovat mahdollisuus rekrytoida alan parhaimmisto omaan yritykseen. Esimerkiksi Royal Ravintoloiden edustaja Jussi Laakso on mukana ravintolapalvelulajin kilpailijan Sina Siltasen valmennuksessa. Valmennukseen osallistumiseen Laaksoa motivoi moni asia, joista tärkeimpänä oli saada ammattitaitoista työvoimaa yritykseen, mutta taloudellistakaan hyötyä ei voi sivuuttaa.

Teksti: Johanna Siironen

back up Print

Updated 29.5.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager