VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

37 Anläggning av grönområde (Landscape Gardening)

En tävling i trädgårdsanläggning är som bäst som olympisk tiokamp och redskapsgymnastik kombinerade i en gren. Unga trädgårdsplanerare tävlar under flera dagar med mångsidiga, fysiskt påfrestande uppgifter där arbetsmetoderna och ergonomin är planerade in i det sista. I trädgårdsanläggning tävlar man i lag på två personer och arbetsprestationerna är inte flyktiga utan resulterar i någonting bestående och synligt.

Tävlingsplatsen för trädgårdsanläggning är ett tält på över 3000 kvadratmeter som placeras på Mässcentrums parkeringsplats. Där bygger man de egentliga tävlingsutrymmena enligt lagens internationella regler, trälådor av storleken 7000x7000x300. Grundarbetet i tävlingslådorna (stenkrosset, mullen e.d.) görs i förväg, inklusive grovjämningen.

I tävlingen i trädgårdsanläggning bygger lagen ett litet grönområde enligt en skild plan. De har fyra dagar på sig att utföra arbetet. Deltagarna har tillgång till olika material, såsom natursten, betong, trä, marksubstans, färdiga gräsmattor, olika växter och artificiella material såsom plast och fibermattor. Därtill kan man välja byggelement såsom betongplattor, naturstensytor, murar, trappor, träkonstruktioner, vattenkonstruktioner och planteringar. Av dessa väljer man 4–5 element, varav obligatoriska är diverse hårda ytbeläggningar och planteringar. Planteringarnas och gräsmattans andel bör vara 60 procent av tävlingsytan.

I bedömningen av tävlingen beaktas bl.a. hur väl arbetsplanen följs, mätningen, avvägningen och pålningen, monteringen av natursten, betongstenar och betongskivor som ytor, trappor osv., hanteringen av marksubstanser, planteringen och hanteringen av träd, buskar och perenner, installeringen av gräsmattan och den korrekta användningen av arbetsredskap. Därtill bedöms hur logiskt arbetet framskrider, hur arbetsskyddsreglerna följs, hur arbetet i lag fungerar, arbetsområdets allmänna prydlighet samt hur miljöaspekter beaktas i arbetet.

Det teoretiska kunnandet bedöms inte i tävlingen, men även detta kunnande kommer fram t.ex. då arbetsplanen tolkas och i arrangemanget av små växtgrupper. Tävlingsprestationerna bedöms dagligen och juryn besluter om de slutgiltiga bedömningskriterierna. De sammanlagda poängen avgör slutresultatet.

Tre månader före den egentliga tävlingen får varje deltagarland veta vilken tävlingsuppgiften är och för att deltagarna skall kunna träna får de prov på de material som används i tävlingen. Före tävlingen modifierar domarna uppgiften en tredjedel så att överraskningsmomentet och svårighetsgraden består. Hittills har 12 länder anmält sig till tävlingen i trädgårdsanläggning, varav de mest avlägsna är Kina, Japan och Australien. Deltagarantalet blir klart före slutet av året. Det kommer också domare från alla de länder som deltar i tävlingen.

Trädgårdsanläggning är en mycket mångsidig och utmanande tävlingsgren såväl för dem som planerar, dem som utför och dem som bedömer tävlingsuppgifterna.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager