VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

19 Automatiseringstekniker (Industrial Control)

I det kunnande som krävs i grenen Automatiseringsteknik ingår element ur de finska elmontörernas och automatiseringsteknikernas yrken. Numera ligger huvudvikten i grenen klart på automatiseringstekniken. I det nuvarande urvalet grenar finns det redan en elmonteringsgren och en mekatronikgren som koncentrerar sig på styckegodsautomation, så grenen Industrial Control kommer troligen att utvecklas mot processautomation.

Innehållet i de olika inriktningsalternativen inom elbranschens yrkesutbildning är väldigt brett så både de som erlagt grundexamen i automation och service och grundexamen i el- och energiteknik har, beroende på de inriktningsalternativ de valt och arbetserfarenheten, goda förutsättningar att klara sig i kvalet till tävlingen.

I den finska arbetskulturen har arbetsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna blivit bredare, så i denna gren kan deltagaren arbeta med väldigt olika uppgifter. Med tanke på träningen inför tävlingen är de bästa jobben montering vid automationsföretag, montering av industrins automationssystem, elmonteringsjobb i industrin och industriell automations- och elservice. Arbetsplatserna kan vara exempelvis vid kraftverk, pappers- och cellulosafabriker, övriga processindustriella anstalter, serviceföretag, företag som specialiserar sig på installering, styckegodsindustrin och maskintillverkare.

I grenen måste man behärska el- och automationsteknikens grunder, man måste alltså kunna installera tryggt, kvalitativt och snabbt olika ledningsvägar, kablar, anordningar, instrument, automationsapparater och ta den installerade helheten i bruk på ett tryggt sätt. Man måste kunna planera strömkretsar samt parametrera, programmera och använda en frekvenstransformator och programmerbar logik. Därtill måste man behärska felsökning i relästyrningar och logikprogram.

Tävlingsuppgifter:

Modul A. Huvuduppgift, tid 15h

En automationstillämpning där de viktigaste apparaterna är programmerbar logik och en frekvenstransformator. Man måste också instrumentera enligt anvisningarna för den valda tävlingsuppgiften.

Modul B. Logikprogrammering, tid 4h

Uppgiften är att programmera logiken enligt anvisningarna för huvuduppgiften.

Modul C. Planering eller ändring av strömkrets, tid 1h

Uppgiften är att göra en plan med hjälp av vilken man kan förverkliga kontrollen i anvisningarna.

Modul D. Felsökning i relästyrningarna, tid 1h

Deltagaren måste hitta 5 fel i ett relästyrt system

Modul E. Felsökning i logikprogrammet, tid 1h

Deltagaren måste hitta 5 fel i ett program av typen LADDER.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager