VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

24 Möbelsnickare (Cabinetmaking)

I grenen Möbelsnickare bygger man en möbel. Deltagarna får ritningar av möbeln som skall byggas och arbetsinstruktioner. Deltagaren bygger möbeln från förbehandlat trävirke. Uppgiften skall utföras på 22 timmar under fyra dagar.

Före tävlingen bygger deltagarna under en dag ett arbetsutrymme åt sig och bekantar sig med tävlingsområdet och maskinerna.

För att deltagaren skall kunna tillämpa sin kunskap och förmåga i arbetet krävs det en god kännedom av de trämaterial och skivor som används i snickararbetet. Deltagarna måste kunna använda handverktyg, manuella arbetsredskap och snickararbetets viktigaste maskiner på ett tryggt sätt. Deltagaren måste också ha en god förmåga att avläsa ritningar och gestalta föremål.

Tävlingen bedöms av experter (domare). I bedömningen beaktas mätbara saker som man kommit överens om på förhand, såsom höjd och bredd (objektiv bedömning) och saker som uppskattas visuellt, såsom finslipningen, fogarna och de rörliga delarnas funktion (subjektiv bedömning).

Deltagaren i snickargrenen har gått en snickarutbildning vid yrkesskola och under tiden jobbat för ett företag på snickarbranschen och har sedan fortsatt att jobba med krävande arbetsuppgifter inom branschen. Samtidigt har han övat sig inför tävlingen och avslutar träningsperioden med att erlägga yrkesexamen.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager