VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

40 Grafisk planering (Graphic Design Technology)

Den grafiska designern arbetar vanligtvis vid reklambyråer, storföretags reklamavdelningar, reproföretag eller tryckerier. Den grafiska designerns titel kan vara AD (Art Director = konstnärlig chef), produktions-AD, AD-assistent, reklamassistent samt även grafisk designer eller grafiker. Reproföretag och tryckerier kan också ha egna titlar för grafiska planerare.

Som tävlingsgren omfattar grafisk design branschens alla delområden. Planeringen av tvådimensionella objekt kan beröra vilket tryckmaterial som helst och planeringen av tredimensionella objekt kan bestå av objektets (t.ex. en förpacknings) tekniska planering samt av skapandet av ytans visuella anlete. I tävlingsgrenen används alla centrala kunskaper och tekniker i grafisk design: att forma en arbetsidé, att skapa en komposition, digital bildbehandling, typografi, produktion av grafik, ombrytning, utskrivning av arbetet och presentation av den färdiga kompositionen.

I tävlingen arbetar man med Apple Macintosh-datorer och med allmänt använda grafiska datorprogram. De färdiga arbetena skrivs ut med färgprinter för bedömning. I bedömningen består 70 % av objektiva kriterier, såsom behärskningen av program och tryckteknik, och 30 % av subjektiva kriterier, såsom kompositionens lämplighet för målgruppen, det estetiska uttrycket och balansen.

Träningens ramverk består av utbildningen för trycktekniker som ordnas av AEL GRATEKO. Med denna utbildning får eleven en stabil teknisk baskunskap och erlägger samtidigt yrkesexamen. Detta kompletteras med specialträning i typografi och grafisk design och med distansarbeten som används som kval för det finska landslaget med målsättningen att uppnå en bra placering i tävlingen i Helsingfors.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager