VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

20 Murning (Bricklaying)

Murning är en av pionjärgrenarna som finländarna har deltagit med i den internationella yrkesskicklighetstävlingen. Finland har deltagit i tävlingen sedan 1989 och varit med i murningsgrenen ända sedan början. I murning har Finland varit framgångsrikt och även nått medaljplatser tre gånger: Janne Rantala vann guld i Taiwan 1993, Sami Ojanen vann silver i Frankrike 1995 och Petri Vastamäki vann brons i Holland 1991. Också övriga unga finska murare har klarat sig bra: i den förra tävlingen i St. Gallen i Schweiz 2003 kom Juha Vainikainen på 9. plats och fick ett diplom.

Tävlingsuppgiften i murning består av fyra moduler som alla bedöms skilt. Arbetet omfattar krävande dekorationsmurning och specialmönster som kräver mycket noggrann mätning och skärning samt en ytterst noggrann finslipning. De senaste åren har också rappning, blockmurning och uppläggning av stenar ingått i arbetet. Målsättningen är att, trots den strama tidtabellen, få hela arbetet färdigt inom den givna tiden. I bedömningen av arbetet beaktas arbetets produktionsstadium, mätnoggrannheten, våg- och lodräta värden, hörnen, skärningen, ytornas jämnhet och fogningen. Bedömningen baserar sig till 75 % på exakt mätning och till 25 % på den allmänna prägeln och prydligheten. De senaste åren har deltagarna fått tävlingsuppgiften ungefär tre månader före tävlingen. Före tävlingen ändras uppgiften kring 30 procent.

Framgång i murning förutsätter tålamod, koncentrationsförmåga, systematik och god tidsdisposition, en mångsidig och exakt fingerfärdighet, solid rutin i murningsarbetet, noggrannhet och prydlighet. Under träningen erlägger man åtminstone renmurningsavsnittet i husbyggnadsbranschens yrkesexamen.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager