VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

Ackreditering

Officiella deltagare

Officiella deltagare (tävlande, experter, delegater och observatörer), utställare och sponsorer får automatiskt ackreditering vid registrering i tävlingen.

Media

Pressrummet är beläget mitt på tävlingsplatsen. De preliminära öppningstiderna är kl. 09:00 till kl. 18:00, från den 24 maj till den 1 juni. Media förfogar över 20 arbetsstationer med Internetanslutning. Förutom pressrummet finns en sal med över 100 sittplatser för presskonferenser och två separata intervjurum. Media kommer att assisteras under tävlingsdagarna av studentmedieattachéer, vilka kommer att hjälpa till med exempelvis intervjukontakter på plats och diverse praktiska uppgifter. Ackrediterade media kommer att ges gratis inträde till tävlingsplatsen samt till öppnings- resp. avslutningsceremonin. Inträdet till tävlingsanläggningarna avgörs utifrån tidigare godkännande från chefsexperterna.

Acrobat-lataussymboli Ansökan för medieackreditering

Särskilda fall

Icke-officiella deltagare eller medierepresentanter kan i enstaka fall ackrediteras på goda grunder vilka prövas i varje enskilt fall. Skills Finland och WorldSkills förbehåller sig rätten att efter eget godtycke acceptera eller avvisa ansökningar.

Acrobat-lataussymboli Ansökan för särskild ackreditering

Ackreditering av utställare

Dessa anvisningar gäller ackreditering av utställarna vid Education and Training Expo, Partner Expo och Global Skills Village.

Acrobat-lataussymboli Ackreditering av utställare

back up Print

Updated 12.4.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager