VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

18 Allmän elinstallation (Electrical Installations)

Elmontörens uppgift är att tillverka, sköta och reparera anordningar som hör till elsystemen i fastigheter, industrier och elverk. Elmontören arbetar med apparater som utdelar elenergi såsom centraler, kablar samt deras rutter och olika skyddsapparater (t.ex. säkringar, värmereläer och jordfelsbrytare).

En annan uppgift är att montera olika apparater och system som använder elenergi, t.ex. anordningar för elvärme, belysning, luftkonditionering, passerkontroll, brottsanmälning och brandvarning.

Det viktigaste delområdet i elmontörens arbete är elsäkerheten. Montören måste kunna montera, sköta och reparera apparater så att de är trygga att använda. Han måste kunna arbeta så att han inte utsätter sig själv eller andra personer för fara.

Det finns fem delområden som bedöms i tävlingen: elsäkerhet, montering av ledningsvägar, montering av anordningar, anordningarnas funktion och ibruktagning.

Del A  Den nationella uppgiften (varar c. 2,5h)

Deltagaren utför en given uppgift enligt sitt eget lands regler. Deltagaren tar själv med sig materialen för denna uppgift, så i motsats till de andra uppgifterna blir de olika ländernas arbeten väldigt olika i denna del. Uppgiften kan vara t.ex. badrumsbelysning eller montering av ett ventilationssystem.

Del B   Ledningar och ledningsvägar (varar c.10h)

Deltagarens uppgift är att utföra en montering enligt bilder och andra dokument. Det kan handla om installering av belysning, eluttag och olika konsumentmaskiner. I monteringen används minst fem olika ledningsvägar (rör, lister och kabelkanaler).

Del C   Byggande av styranordning (varar c. 5h)

Uppgiften är att bygga en styranordning till någon maskin. Maskinen kan vara en pump, en vattenvärmare, ett passerkontrollsystem osv.

Del D   Test av installeringen (varar c. 1h)

Felsökning. Man måste hitta fel i anordningen som kan ha att göra med dess användningssäkerhet eller funktion.

Del E   Ibruktagning av anordningen (varar c. 1h)

Deltagaren måste ta i bruk anordningen som är färdigt installerad. Deltagaren måste ställa in de värden som behövs eller programmera apparaten så att den utför den önskade funktionen. Apparaten kan vara ett skyddsrelä, en klocka eller ett programmerbart relä.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager