VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

13 Bilskadereparation (Autobody Repair)

I Finland finns det tjugo yrkesskolor och fem vuxenutbildningscentraler där man kan utbilda sig till bilskadereparatör. Den centrala kunskapen i yrket är att reparera krockskador. Skadorna är både mekaniska och kosmetiska. Traditionellt har arbetsprocessen omfattat allt från bedömningen av vilka reparationer som krävs till det att bilen är färdig att överlåtas till billackeraren. Också utrustandet efter lackeringen har alltid hört till yrket, men utrustandet har dock fått alldeles nya dimensioner i och med att datorstyrning och säkerhetsanordningar har blivit allmänna. Bilskadereparatörens arbetsredskap är olika handverktyg som lämpar sig för att bearbeta plåt och anordningar med mätinstrument som man använder för att reparera karossens struktur. I arbetet behövs förstås också traditionella verkstadsverktyg och numera även datorer. Svetsning är en central del av bilskadereparation och en yrkesman behärskar flera olika svetsmetoder.

Bilskadereparation är både en nationell och internationell tävlingsgren. En nationell gren har det varit sedan 1985 och en VM-gren några år längre i sin nuvarande form. För tillfället finns det knappt tjugo länder i världen som har så organiserad tävlingsverksamhet att det finns intresse också för internationella tävlingar. Tävlingsuppgifterna är på båda nivåerna ett resultat av långvarigt internationellt samarbete och utgör en del av läroplanerna. Trots att undervisningssystemen i de olika länderna skiljer sig väldigt mycket från varandra är läroplanerna häpnadsväckande likadana. Reparationsarbetet är i grunden det samma oberoende av var det sker.

Eftersom det är så gott som omöjligt att hitta flera likadana autentiska krockskador använder man i tävlingen tomma nya karosser med artificiella skador. På detta sätt garanterar man att tävlingen är jämlik samtidigt som man kan koncentrera sig på uppgifter som mäter yrkesskickligheten på ett bra sätt och passa in tävlingsuppgiften i tävlingens tidtabell.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager