VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

6 CNC-maskinbearbetning (CNC Machining)

I CNC-maskinbearbetning framställer deltagarna produkter genom att maskinbearbeta råmaterial enligt givna ritningar. Deltagarna har tillgång till en CNC-svarv och ett CNC-bearbetningscentrum och deltagarna måste använda båda maskinerna för att utföra uppgiften inom den givna tiden.

Deltagarna har i förväg fått veta vilka maskiner de skall använda i tävlingen för att kunna träna. Det man måste träna är främst att använda maskinen som gör bearbetningsprogram och bearbetningsmaskinens kontrollsystem som ständigt ändras en aning då bearbetningsmaskinernas kontroller utvecklas.

Domarna delar ut råmaterialet, en ritning av uppgiften och den tid deltagaren har att utföra uppgiften. Allt annat som behövs för att utföra uppgiften är i deltagarens egna händer. För att göra bearbetningsprogram har deltagarna tillgång till en dator utrustad med programmeringsprogrammet MasterCam.

Alla deltagare har tillgång till egna verktyg och blad som behövs för att utföra uppgiften. Deltagarna tar själva med sig verktygen och tillbehören då de kommer till tävlingen. För att tillverka tävlingsprodukten måste deltagaren självständigt välja blad, fästa råmaterialen samt överföra programmet till bearbetningsmaskinerna.

I den slutgiltiga bedömningen beaktas enbart slutresultatet. Den färdiga produkten poängsätts så att utgångspunkten är 100 poäng som fördelas så att man får poäng för toleransmått, övriga mått, ytans grovhet, produktens och ritningens motsvarighet, programmeringen och användningen av materialet (om man använder extra råmaterial så mister man automatiskt 5 poäng).

Den färdiga produkten mäts med speciella mätinstrument och på det sättet blir mätningen jämlik för alla deltagare. Uppgiftens svårighetsgrad är desto högre eftersom formen och måtten på de produkter som skall tillverkas är mycket krävande och den tid man har på sig är relativt kort.

Det att deltagarna måste kunna tävla med två olika bearbetningsmaskiner, svarv och fräsare, då man tidigare har haft skilda tävlingar för vardera maskinen, gör att det krävs ännu mer av deltagarna och att tävlingen är desto svårare. För att kunna använda två bearbetningsmaskiner och för att klara av tävlingsuppgifterna fullständigt krävs det mer träning och studier av de olika bearbetningsmetodernas hemligheter.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager