VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

26 Timmerman (Carpentry)

Man kan delta i timmermangrenen på basen av kunskaper i byggnadsbranschen eller träbranschen.

I timmermangrenen i yrkes-VM är deltagarnas uppgift att bygga en miniatyrmodell av en takstomme för ett hus av centraleuropeisk typ. Tävlingsuppgiften utförs under fyra dagar. Timmermansarbetets mest krävande del är att avläsa ritningar och att noggrant och med hjälp av geometri rita stommens element med fogar i naturlig storlek på ett ritunderlag. Själva bearbetningen och monteringen utgör ungefär en tredjedel av hela prestationen. Bearbetningen av delarna med olika redskap och maskiner kräver enorm exakthet.

Bedömningen av tävlingsarbetet består till c. 80 procent av objektiva mätningar och till c. 20 procent av subjektiv bedömning. Toleransen vid mätningarna är mycket liten. Delarnas längd mäts i millimeter och fogarnas vidd i tiondels millimeter.

Deltagaren måste ha tålamod, självförtroende, stresstolerans, förmåga att disponera över tiden, förmåga att avläsa ritningar för att gestalta strukturerna, geometrisk kunskap, mångsidig och exakt fingerfärdighet, förmåga att beakta arbetsskyddet samt förmåga att bedöma arbetet och att respektera medtävlare.

Genom träning, övning och tävlingar tillägnar man sig det kunnande och den förmåga som krävs av en timmerman och som behövs för mycket krävande och viktiga arbeten i Finland och i världen.

För deltagaren är det en stor fördel att i samband med arbetet i ett företag och träningen kunna erlägga delar av yrkesexamen.

Träningen till yrkes-VM sker vid företag, som självständig träning och vid gemensamma läger. Även om de finska deltagarna inte kan träna särskilt mycket vid riktiga byggprojekt, ger byggarbetet ändå rutin i mätningarna, i hanteringen av redskap och maskiner samtidigt som det stärker händernas koordination och utvecklar förmågan att arbeta bland människor. Träningen för det egentliga tävlingsarbetet kräver att deltagaren övar både självständigt och under de gemensamma träningsperioderna. Företagens stöd är betydande för att det skall finnas tid för träning.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager