VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

22 Målning och tapetsering (Painting & Decorating)

Tävlingsuppgiften är en arbetshelhet som kräver målarens yrkesskicklighet och motsvarar snarast de målningsarbeten som utförs inne i bostads- och affärshus. De ytor som skall behandlas är väggar, en dörr, ett fönster och listverk.

Målaren bör behärska arbetsuppgifterna som ingår i yrket i dag som en helhet. Han måste kunna planera sitt dagliga arbete så att förflyttningen från ett arbetsskede till ett annat sker vid lämpliga tillfällen och så att det inte uppstår onödiga avbrott i arbetet t.ex. då man väntar på att materialen torkar.

Målaren måste kunna utföra de givna uppgifterna på basen av en skriftlig arbetsbeskrivning där det ingår ritningar. Av målaren själv krävs också en förmåga att rita och planera, samt ett gott öga för färg och en förmåga att gestalta arbetet. Målaren måste känna till egenskaperna hos de ämnen han använder och kunna välja de arbetsredskap som lämpar sig bäst för varje uppgift. Arbetet får inte orsaka situationer som hotar arbetssäkerheten och det får inte heller orsaka miljöskador eller fara för utomstående personer.

Förutom vid ovan nämnda krav fäster man vid bedömningen av yrkesskicklighetens nivå speciell uppmärksamhet vid de färdiga ytornas kvalitet och gränsdragningarnas noggrannhet.

Uppgifter som bedöms:

A.   Slipningsarbeten och målning av mellanskikt.

B.   Framställning av en högglansig yta med handverktyg.

C. Tapetsering.

D. Toning av färgen enligt modell och ridålackering med vals.

E.   Ritning och målning av text och en figur exakt enligt given modell.

F.   Fri dekorationsmålning.

G. Mätnoggrannhet (+/- 1 mm), mätningarna görs för uppgifterna D och E.

Före tävlingen besluter juryn om den exakta poängsättningen för de olika uppgifterna. Deltagaren får själv välja i vilken ordning han utför uppgifterna.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager