VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

3 Verkstadsteknik (MTC)

I MTC-grenen planerar och framställer man maskinhelheter. Tävlingsteamen består av tre medlemmar som får en beskrivning av sina uppgifter ett år före tävlingen. Teamen planerar de unika maskinhelheterna i förväg och tillverkar dem under själva tävlingen. Då tävlingen börjar får teamen dessutom en extra uppgift som de inte känner till i förväg. Av all verksamhet görs dessutom omfattande dokumentation.

År 2003 var tävlingsuppgiften att tillverka en vattenpumpsenhet som fungerar med solpaneler. Är 2005 är tävlingsuppgiften att tillverka ett stadsfordon som fungerar med batteri. Fordonet måste

passa in i ett transportfodral av måtten 1m x 0,3m x 0,3m, vändningsradien bör vara 1m, bärkraften 80 kg och hastigheten 6 km/h.

Tävlingstiden är 22 timmar. Deltagarna bedöms objektivt och all bedömning grundar sig på kostnaderna.

Deltagarna studerar i regel vid yrkeshögskolor för att bli ingenjörer inom maskinbranschen. Innovativitet, mångkunnighet samt teamkänsla hör till deras egenskaper. Till denna mångkunnighet hör att kunna planera med skisser och datorer, den tekniska kunskap som behövs vid framställning, såsom manuell och datorstyrd bearbetningsförmåga, svetskunskap, förmåga att installera och montera samt automations- och elektronikkunskap. I en verkstadsteknisk arbetsomgivning behövs en sådan mångkunnighet.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager