MM-kisainfo

Aikataulu

 

Kilpailupaikka

 

Lajit

 

Pääsyliput

 

Avajaiset

 

Retket

 

Päättäjäiset

 

Majoitus

 

Tavarakuljetukset

 

Akkreditointi

 

Oheistapahtumat

Luokkaretket

Palvelut ja tuotteet

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Uutiset

Media

Kuvagalleria

Logopankki

Matkailu-info

   
 

Tiedote 25.5.2005

Työturvallisuus kuuluu huippuosaamiseen

Työturvallisuus on nostettu yhdeksi WorldSkills 2005 Helsinki - ammattitaidon MM-kilpailujen teemaksi, sillä ammattitaitokilpailut voivat toimia hyvänä vaikuttamisväylänä myös työturvallisuusosaamisen kehittämisessä. Ammattitaitokilpailujen ja kilpailusuoritusten kannalta mallikelpoisesti hoidettu työturvallisuus viestii tärkeää sanomaa ammatillisesta osaamisesta: huippuosaaminen ja ammattitaito eivät tarkoita työn tekemistä pelkästään nopeasti ja mittatarkasti, vaan työ on osattava tehdä myös turvallisesti vaarantamatta omaa tai kenenkään muun turvallisuutta tai terveyttä.

WorldSkills 2005 Helsinki -tapahtuman tavoitteena on näyttää esimerkkiä huippuosaamisen mallimaana myös työturvallisuuden saralla. Skills Finland ry:n Työturvallisuuden ja -terveyden huippuosaaminen – projektin (2004 - 2005) tarkoituksena on edistää työturvallisuusosaamista osana ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä ja ammattitaitokilpailutoimintaa. Hankkeessa on ollut keskeisessä asemassa nuorten valmennettavien työturvallisuusosaamisen edistäminen, ammattitaitokilpailujen työturvallisuuden kehittäminen sekä kilpailuasiantuntijoiden koulutus työturvallisuuden ja työterveyden alueella. MM-kilpailun osalta työturvallisuusyhteistyötä on tehty mm. työsuojelupiirien kanssa. 

Ammattitaitokilpailujen työturvallisuus liittyy paljolti kilpailualueiden ja työpisteiden suunnittelemiseen, rakentamiseen ja toteuttamiseen turvallisesti. Keskeinen osa on myös kilpailijoiden turvalliset työsuoritukset, joissa työturvallisuusosaaminen näkyy esimerkiksi ergonomisesti oikeissa työasennoissa, koneiden ja laitteiden turvallisessa hallinnassa sekä suojalaitteiden ja -varusteiden käytössä. Kilpailun kiristyessä loppua kohti työsuorituksissa saattaa esiintyä turhaa riskinottoa, joka voi olla ehkä kilpailullisesti näyttävää, mutta työturvallisuusmielessä antaa väärän kuvan ammattilaisen toiminnasta. Kilpailun ja kilpailijan kannalta on myös harmillista, jos ainutkertainen näytön paikka vaarantuu laiminlyöntien tai huolimattomuuden vuoksi. Hyvin laadittu kilpailutehtävä ja arviointikriteerit saavatkin erot kilpailijoiden välillä aikaan ilman riskialtista työskentelyä. Tällöin voittajaksi kruunataan ei vain nopeasti ja tarkasti, vaan myös turvallisesti työnsä tehnyt kilpailija.

WorldSkills-kilpailu tarjoaa ainutlaatuisen näyteikkunan myös työtapojen ja -menetelmien kulttuurisiin eroihin sekä työturvallisuusosaamisen havainnointiin. "Tapahtuman kansainvälisyys tuo oman mielenkiintonsa ja haasteensa kilpailujen työturvallisuuteen. Työturvallisuusasioita on painotettu mm. ohjeistamalla kilpai-lujoukkueita Suomen turvallisuuskäytännöistä etukäteen. Tärkeässä roolissa on myös paikan päällä annettava yleinen ja lajikohtainen turvallisuuskoulutus", projektipäällikkö Riikka Ruotsala kertoo.

Työturvallisuus on esillä myös MM-kilpailujen yhteydessä pidettävässä Global Skills Villagessa, jossa järjestetään perjantaina 27.5. kansainvälinen seminaari ammatillisen koulutuksen työturvallisuusnäkö-kohdista.

Työturvallisuuden ja -terveyden huippuosaaminen -projektin koordinoinnista vastaa Skills Finland. Projekti toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriön VETO-ohjelma.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riikka Ruotsala
riikka.ruotsala@skillsfinland.com
puh. 0400 431 547
www.skillshuippuosaamista.com

back up Print

Updated 25.5.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager