VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

32 Konditor (Confectioner / Pastry Cook)

Handarbetet är mycket övervägande i konditorns yrke. Det är inte maskiner som dekorerar tårtor utan arbetet görs för hand av en mycket skicklig konditor. Med sina händer skapar konditorn delikatesser av alla de slag för våra fester. I konditorns arbete behövs det också en konstnärlig känsla och begåvning. Konditorns arbete är ekonomiskt och initiativrikt och han beaktar produkternas kvalitet samt följer ergonomins och arbetsskyddets regler. Han kan tillverka tårtor, bakelser, småbröd, chokladkonfekter, socker- och marsipanarbeten samt både kalla och varma efterrätter. Han kan också duka fram och dekorera alla dessa.

Tävlingen består av praktiska arbetsuppgifter. Tävlingstiden är 22 timmar fördelade på de fyra tävlingsdagarna. Tre månader före den egentliga tävlingen får deltagaren veta vilka tävlingsuppgifterna är. Dagen före tävlingen bekantar sig deltagaren med arbetsutrymmet och får information om maskiner och apparater samt allmän information om tävlingens säkerhetsbestämmelser och bedömningskriterier.

Under den första tävlingsdagen får deltagarna de slutgiltiga uppgifterna och gör en arbetsplan för tävlingsdagarna. Den första dagen är en s.k. Mise-en-place förberedelsedag då man gör kakbotten, bakelsebotten osv. för de kommande tävlingsdagarna då de egentliga produkterna och dekorationerna tillverkas.

Uppgifterna under de följande dagarna består av de uppgifter som delas ut under den första dagen. Efter tävlingen får varje deltagare personlig muntlig respons av juryn. Juryn består av experter inom branschen under ledning av en huvuddomare.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager