VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

1 Polymekanik (Polymechanics / Automation)

Polymekanik kan översättas med termen fabriksservice och i Finland motsvarar det närmast maskinmontörens och servicemontörens yrke.

Till uppgifterna i grenen hör att med normala bearbetningsmaskiner tillverka och installera de reservdelar som behövs vid underhåll av industriella maskiner och anordningar. Det kunnande som krävs i grenen omfattar också behärskning av programmerbar logik och automatik samt tillhörande enkla elektriska arbeten och ledningsdragningar.

Automatiserade maskiner har ofta hydrauliska och pneumatiska komponenter, så även grunderna i dessa tekniker måste behärskas. Huvudvikten ligger dock vid framställningen och monteringen av mekaniska delar.

Grenen är alldeles ny, så i de kommande tävlingarna Taitaja 2005 och WorldSkills 2005 utvecklas en kunskapshelhet för industrins mångkunniga professionella.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager