VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

39 Datorer och nätverk (IT/PC Network Support)

I grenen Datorer och nätverk tävlar man på ett brett område med kunskap i databranschen. Tävlingen är fördelad på fyra dagar och för varje dag finns det en mycket krävande uppgift. Nivån på deltagarnas yrkeskunskap är väldigt hög i denna gren. Grenen utvecklas mycket snabbt och kraven stiger ständigt i och med att branschen utvecklas. Det kunnande som för ett år sen var nytt är i dag normalt eller till och med föråldrat.

Under den första dagen monterar deltagarna en perfekt dator för en hemmiljö med eventuell extra utrustning och nätsystem. Under den andra dagen byts hemmiljön till en företagsmiljö. Deltagaren installerar en mångsidig helhetslösning som lämpar sig för företagets IT-behov med arbetsstationer, användarnamn, servrar och utrustning. De operativsystem som används under dessa två dagar är Microsofts Windows-system, t.ex. Windows XP Professional och Windows 2003 Server.

Under den tredje tävlingsdagen skall deltagaren på samma sätt som tidigare skapa ett företags IT-system med servrar, arbetsstationer och nätsystem. Men i motsats till uppgiften dagen innan skall helheten denna gång förverkligas med operativsystemet Linux.

Under den fjärde och sista dagen utvidgas deltagarnas uppgift till att omfatta datakommunikationslösningar mellan företag. Deltagaren planerar och förverkligar en nätverkslösning för företaget så att man från företaget når Internet och andra företagsnätverk effektivt och med datasäkerheten tryggad. I byggandet av mångsidiga nätverkslösningar måste deltagaren kunna bl.a. installera och konfigurera trådlösa nätverksapparater, kopplingar, routrar och givetvis datasäkerhetsanordningar.

Deltagarna är i regel datorövermontörer eller studerar till dataingenjör vid yrkeshögskolor. Deras arbetsuppgifter varierar väldigt mycket beroende på arbetsplatsen och utbildningsnivån. Typiska arbetsuppgifter är att planera och förverkliga ett företags datanätverk eller att installera, underhålla och administrera företags servrar. Å andra sidan kan någons arbetsuppgift vara att installera datorer, att reparera och konfigurera datorer, att ansvara för support eller kanske alla dessa uppgifter om personen ensam verkar som ett företags ADB-expert.

Domarna planerar tävlingsuppgifterna tillsammans före tävlingen; domarna är experter från de länder som deltar i tävlingen. Man planerar en uppgift för varje dag och varje dag bedöms enskilt.

Bedömningen sköts av experter inom branschen.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager