VM-tävlingsinfo

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

MEDDELANDE 26.5.2005 kl. 9

Professionella möts i Mässcentrum

Vid tävlingarnas första pressinformation talade Skills Finlands VD Eija Alhojärvi och WordSkills-organisationens president Jack Dusseldorp. Eija Alhojärvi presenterade arrangemangens samarbetspartners och bakgrundsorganisationer. Det stora antalet medverkande har varit en utmaning för tävlingarnas arrangörer. ”En av principerna för tävlingarna i Finland har varit att förena nyckelpersonerna inom många yrkesområden och utveckla den finländska yrkesutbildningen så att den blir en allt effektivare helhet”, berättade Eija Alhojärvi.
 
WorldSkills–evenemanget ordnas för första gången i Finland. Det är också den största händelsen i Mässcentrets historia. Arrangemangen inleddes redan år 2000. Närmare 2300 frivilliga medverkar: studerande, lärare, företag och representanter för arbetslivet. Evenemanget är inte begränsat till enbart tävlingar i yrkesfärdigheter. Under de fyra dagarna ordnas dessutom närmare 20 konferenser, 70 framträdanden av studerande, exkursioner, vip-rundvandringar och mycket annat.

Med yrkeskunskaper förtjänar man bäst 

WorldSkills-organisationens president Jack Dusseldorp var synnerligen nöjd med Finlands arrangemang. ”Det är otroligt hur Helsingfors Mässcentrum har förvandlats till ett kunskapscentrum för 700 tävlande. Under WorldSkills-tävlingarna får man se också sällan skådade områden inom arbetslivet.”
 
Jack Dusseldorp menade, att yrkes–VM ger utmärkt yrkesvägledning för dem, som skall välja yrke. Mången känner inte ens till vilka utbildningsmöjligheter det finns. ”Många tror att endast universitetsstudier ger möjligheter att förtjäna sitt uppehälle. I själva verket är många av arbetslivets yrkesutbildade bättre avlönade än de som blivit färdiga från högskola. I synnerhet inom branscher med brist på arbetskraft har de yrkesutbildare mycket goda löner.”
 
Jack Dusseldorp var nöjd i synnerhet med Jamaikas lag, som deltar första gången. Det lilla laget med fyra yrkeskunniga tävlande visade verklig iver och skaparglädje. 

 

back up Print

Updated 27.5.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager