VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

D47 Byggnadsplåtslagare (Roofing)

Byggnadsplåtslagarens (takplåtslagarens) yrke är ett flera hundra år gammalt traditionellt hantverksyrke som påträffas i historien redan 970 f.Kr. då templet i Jerusalem betäcktes med metallskivor. Plåtslagarens arbete är ännu i dag ett mycket krävande hantverk som kräver en lång inlärningstid. Materialen, arbetsmetoderna och arbetsredskapen har dock utvecklats så att ett stålhöljes livslängd är kring 50 år om det görs rätt. Koppar har redan länge använts som material för betäckning. Till exempel Åbo domkyrka betäcktes 1831 med kopparskivor som förnyades på 1970-talet, det visar att koppar är ett mycket hållbart material vid betäckning.

Till byggnadsplåtslagarens yrke hör att tillverka och installera tak, väggar, lister, avloppssystem och taksäkerhetsprodukter vid byggprojekt. Byggnadsplåtslagaren måste känna till råmaterial, matematik och utbredningslära. Arbetsskyddet är ett av de viktigaste delområdena som måste behärskas.

Byggnadsplåtslagarens tävlingsuppgift består av en praktisk arbetsuppgift som är att tillverka ett koppartak där det ingår några rännor och ett vattenavrinningssystem. Deltagarna får tävlingsuppgiften ungefär tre månader före tävlingen. Före tävlingen får deltagarna den slutgiltiga uppgiften som är lite modifierad.

Tävlingen utförs under fyra dagar. Experter från de olika länderna som deltar bedömer tävlingsarbetena under ledning av en huvuddomare och med en poängsättning som fastställs senare. I bedömningen betonas tiden, ekonomin, arbetsskyddet, arbetsmetoderna och slutresultatet.

Tävlingen för byggnadsplåtslagare är en visuell gren, där alla åskådare kan ta del av deltagarnas yrkesskicklighet.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager