VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

17 Web Design

Produktion av webbsidor är ett ganska nytt yrke där det ingår skapande och uppehåll av www-sidor. Med hjälp av datorprogram skapar producenten sidor med länkar till andra sidor, grafiska element, text och foton. Placeringen av dessa olika delar planeras t.ex. som ett manus eller som skisser på papper och planen genomförs sedan tekniskt med hjälp av datorprogram. I sitt arbete måste den som planerar och skapar sidorna också ta i beaktande upphovsrätter och etiska faktorer.

Numera är det ganska lätt för vem som helst att göra webbsidor. Detta sätter press på yrkesgruppen. Genom att lära sig nya tekniker och utnyttja dessa i genomförandet av sina egna lösningar väcker man åskådarens intresse och får denne att stanna kvar på sidorna. Sidor gjorda av amatörer lockar inte användare medan professionellt skapade sidor når precis de besökare som önskas, på detta sätt blir www-tekniken ett viktigt medel för företagens kommunikation, marknadsföring och handel.

Den som producerar nätsidor måste behärska både de tekniska och konstnärliga aspekterna. Med hjälp av tekniken automatiserar man sidornas funktion och underlättar arbetet för den som uppehåller sidorna. Konstnärligt kunnande behövs då man planerar sidornas färguttryck, texttyper och grafik och de olika sidornas komposition. Sidornas användarvänlighet garanteras genom att man beaktar gränssnittets planering. Förutom att behärska programmen måste producenten ha en grundläggande kunskap i projektarbete, innehållsproduktion och uppehåll av sidorna.

I bedömningen beaktas hur väl den färdiga produkten fungerar med de vanligaste bläddrarna och systemen. Därtill bedöms den grafiska planeringen, bildbehandlingen, animationerna, den personliga kreativiteten och problemlösningsförmågan samt själva skapandet och uppehållet av sidorna.

Ungefär hälften av bedömningen är subjektiv och hälften objektiv. I den objektiva bedömningen beaktas t.ex. den givna texttypens användning och andra saker som är lätt mätbara. I den subjektiva bedömningen beaktas bl.a. sidornas allmänna prägel och användbarhet.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager