VM-tävlingsinfo

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

MEDDELANDE 26.5.2005

Yrkes-VM höjer yrkesutbildningens status  

Sveriges skolminister Ibrahim Bayan konstaterade att Yrkes-VM är viktigt för att höja statusen på yrkesutbildningen. Han talade på seminariet Samarbete mellan skola och företag 26.5, som arrangerats av Skillsorganisationen i Sverige i samband med WorldSkills 2005 Yrkes-VM i Helsingfors.
 
”En modern lärlingsutbildning ska införas i Sverige”, berättade skolministern. ”I framtagandet av den nya lärlingsutbildningen är det viktigt att samtal förs med arbetslivets parter kring förutsättningar och ansvarsfördelning. På så sätt kommer utbildningen att leva upp till arbetsmarknadens krav.”
 
På onsdagen hade Bayan träffat undervisningsminister Tuula Haatainen och de hade diskuterat den finska läroavtalsutbildningen. ”Jag blev mycket imponerad av det som berättades och jag tar med mig era erfarenheter hem till Sverige när vi formar en modern lärlingsutbildning.”
 
Ett nytt gymnasiearbete ska införas som knyts till den nya gymnasieexamen som införs från hösten 2007. Gymnasiearbetet utgör en central del av visionen om de yrkesförberedande (yrkesutbildande) programmen, som är en del av den svenska gymnasieskolan. ”Det skall fungera som ett kvitto på att eleven nått målen för utbildningen.” Han såg det som viktigt att arbetslivets representanter medverkar vid bedömningen av resultatet exempelvis i en särskild examinationsnämnd för varje bransch. Läraren sätter det slutliga betyget på gymnasiearbetet men det bör ske i samråd med de externa medbedömarna från branschen. ”Ett godkänt gymnasiearbete är ett krav för att få gymnasieexamen. I min vision ger gymnasiearbete ett mervärde som gör gymnasieexamen attraktiv för såväl eleven som för mottagande arbetsliv.”, berättade Bayan.
 
Behöriga yrkeslärare är ett problem också i Sverige. Under första hälften av 1990–talet utexaminerades ca 800 yrkeslärare per år med de senaste fem åren har motsvarande siffra varit ca 300. ”En väg att underlätta för sökande till yrkeslärarutbildningen är att värdesätta, validera, den reella yrkeskompetens de sökande har från sin yrkesverksamhet. En annan viktig åtgärd är den särskilda lärarutbildningen SÄL. Utbildningen är upplagd så att läraren arbetar deltid på sin skola och studerar under tiden.”, sade skolministern.
 
Utbildningsstyrelsens generaldirektör Kirsi Lindroos talade för ett regionalt samarbete mellan utbildning och näringsliv. Hon konstaterade, att alla bör hitta sin plats efter grundskolan, målet i Finland är att 97 procent har gjort det. Tätare samarbete behövs också av den anledningen mellan grundskola och yrkesutbildning – gymnasium.
 
I seminariet gavs också näringslivets och fackets förväntningar och farhågor. Industrirådet Martin Granholm menade, att vi utöver de tre parterna stat – skola – näringsliv behöver en fjärde, föräldrarna. Rollerna i utbildningssystemet är bekymmersamma. Universitetens och yrkeshögskolornas roller är oklara. Angående diskussionen om ett enhetligt andra stadium sade Granholm, att näringslivet alltid har ansett, att gymnasiet och yrkesutbildningen skall hållas isär. Både han och direktör Tommy Nilsson från Svenskt Näringsliv var överens om att kopplingen utbildning – näringsliv är mycket viktig.


 

back up Print

Updated 27.5.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager