VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

4 Mekatronik (Mechatronics)

Mekatronik är maskinautomation. Ordet mekatronik består av branschens centralaste delområden: elektronik, mekanik och informationsteknik. Till informationstekniken hör de datatekniska tillämpningarna, olika programmerbara kontrollsystem för maskiner samt den teknik som sköter kommunikationen mellan maskiner, apparater och människan.

Som tävlingsgren omfattar mekatroniken de olika kunskapsområdena inom mekanik, pneumatik, elektriska kontrollsystem, programmering samt robotik och systemkännedom. Mekatronik innebär planering, byggande, service, reparering och kontrollprogrammering osv. av automatiserade apparater och maskiner.

I mekatronik tävlar man i lag på två personer. Orsaken är att man på detta sätt i grenen kan kombinera två personers kunnande till en helhet så att lagets båda medlemmar kan lära sig av varandra. Då kan laget klara av allt svårare situationer och arbeta snabbare. Tävling i lag förutsätter dessutom en orubblig samarbetsförmåga för att arbetsprestationerna skall bli möjligast effektiva.

Mekatronikens experter jobbar för industrin som tekniskt mångkunniga yrkesmän som behärskar mekanisk service, byggande av apparater och tillverkning av delar. De behärskar också olika komponenter (givare) och metoder att samla information för maskiner och apparater och kan använda de anordningar som skapar rörelser. Därtill kan en expert inom mekatroniken installera, koppla, reparera och justera en apparats komponenter och använda en apparats kontroller och programmerbara system.

Mekatroniska apparater som är bekanta från vardagen är t.ex. butikens kassaapparatur (det löpande bandet med kassamaskin), returautomaten för flaskor, maskinen som växlar pengar och höghusets hiss.

Mekatroniska apparater inom industrin är t.ex. fabrikens packningslinje där olika produkter packas eller etikettmaskinen som limmar etiketter på burkar. Andra exempel är olika maskiner som lyfter och transporterar föremål (automattruckar, lyftkranar, lastningsmaskiner) och olika monterings- och mätningsautomater inom elektronikindustrin.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager