VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

36 Billackering (Car Painting)

Billackeraren måste behärska metoder att reparera karosser. Han måste behärska ytbehandling av olika material, grundmålning och reparationsmålning av bilar. Han måste känna till de vanligaste strukturerna hos bilens chassi, motor och elsystem samt kunna utföra enkla serviceuppgifter. Han måste kunna lösgöra, märka och fästa karossens delar och göra förbehandlings- och skyddsarbeten samt grundningar och rostborttagningar. Han måste känna till de slipmaskiner, sliptekniker och material, fyllnadsämnen, grund- och rostskyddsfärger samt isolerings-, slipnings- och fyllnadsfärger som används i bilverkstäder. Han måste känna till ytmålningens arbetsskeden, kunna blanda och tona färger och göra reparationsmålningar. Han måste känna till karossens plastsorter och de förbehandlings-, rengörings-, grundnings- och ytmålningsmaterial och metoder som lämpar sig för dem. I sitt arbete måste han också beakta arbetsskyddet, ekonomin, konsumentskyddslagen, servicevillkoren och kundbetjäningen.

Tävlingsuppgifterna i billackering görs på bilens framdel (framskydden, framluckan och kofångaren). Tävlingstiden är 22 timmar. Under tävlingens tid skall deltagaren grundmåla de skadade delarna, tona en ytfärg till en på förhand bestämd färgton och utföra ytmålningen. Man skall också göra en reparationsmålning på det ena framskyddet. Figurmålningen görs på en separat plastdel.

Följande saker bedöms:

  • förberedelser och grundningsarbete
  • toning av färgen
  • sprutmålning av färg i två lager
  • sprutning av klarlack
  • förbehandling och sprutning av plastdelen
  • figurmålning
  • arbetsskyddet bedöms under varje arbetsskede

Huvuddomaren tar föremålen som skall bedömas till ett skilt utrymme där bedömningen sker. Bedömningen sker ”blint”, med andra ord vet domarna inte vems arbete de bedömer.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager