VM-tävlingsinfo

Andra evenemang

Global Skills Village

 

Seminarier

 

Utställningar

 

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

Global Skills Village

Global Skills Village bygger på traditionerna från International Village och WSO Leaders Forum. Global Skills Village utvecklas i ett samarbete mellan WorldSkills-organisationen och Skills Finland och kommer att genomföras för första gången i Helsingfors parallellt med WorldSkills 2005 Yrkes-VM.

Global Skills Village sammanför medlemmar i WSO, fackmänniskor i yrkesutbildningsbranschen, lärare, yrkesutbildningsansvariga och andra intresserade från industri, fackorganisationer och staten som är engagerade i utveckling av yrkeskompetens. Besökare vid WorldSkills 2005 Yrkes-VM är också välkomna att besöka Global Skills Village.

Global Village

International Village, programscen och seminarielokal

Kärnan i Global Skills Village är International Village, en mötesplats där medlemmar i WSO presenterar t.ex. sina nationella yrkesutbildningssystem och tävlingar i yrkeskunskap samt där alla deltagare kan utbyta information och erfarenheter.

Vid International Village finns en scen där medlemmar i WSO och andra deltagare kan framföra olika typer av program, huvudsakligen avsedda för en bredare publik. Scenprogrammens syfte är att ge Global Skills Village en verkligt internationell atmosfär som innehåller musik, dans och andra typer av uppträdanden med ursprung i olika kulturer. Scenen kommer även att användas för intervjuer och korta informativa presentationer eller demonstrationer.

Korta seminarier utgör ett väsentligt forum för skapande av nätverk och utbyte av idéer, innovationer och metoder mellan medlemmar i WSO och andra intresserade grupper. Seminarierna kommer att genomföras på många olika sätt: till exempel i form av diskussionsfora, workshops och demonstrationer. Alla seminarier är offentliga.

Datum och plats

Global Skills Village arrangeras 26-29 maj 2005 i Helsingfors mässcentrum i Finland parallellt med WorldSkills 2005 Yrkes-VM, Helsingfors. Öppningsceremonin för Global Skills Village hålls 26 maj 2005 kl. 12.00.

International Village och scenprogrammen genomförs i mässhallen C1. Seminarierna hålls i mässhall C2, som ligger invid C1 och tävlingshallen 6 (se layouten nedan).

Ytterligare information

Program:
Kati Lundgren
E-post: kati.lundgren@skillsfinland.com
Tel. +358 9 8689 6814
Gsm +358 50 572 7771
Fax +358 9 8689 6818

Utställningsutrymme:
Maria Atzmon
E-post: maria.atzmon@skillsfinland.com
Tel. +358 9 8689 6810
Gsm +358 50 569 5977
Fax +358 9 8689 6818

back up Print

Updated 29.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager