VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

25 Byggnadssnickare (Joinery)

I grenen Byggnadssnickare gör man en miniatyrmodell i skalan 1:2 av en dörrs eller ett fönsters stomme med karm. Arbetet görs enligt traditionella metoder huvudsakligen som hantverk, även om snickarens vanligaste maskiner också kan användas. Man bygger en färdig modell av dörren eller fönstret, där bara beslagen, glaset och ytbehandlingarna saknas. Dörren eller fönstret skall sitta i karmen stabilt och utan mellanrum. Modellen innehåller många olika fogar som man har strävat efter att göra komplicerade genom att sätta in böjda delar i arbetet och genom att använda olika profiler för ramarna.

Arbetsmetoden påminner om det sätt man tidigare gjorde dörrar och fönster på även i Finland, då snickaren bearbetade enbart träet i sin verkstad och resten, beslagen, glasningen och ytbehandlingen, gjordes av de olika branschernas yrkesmän. Numera kommer ju dörrar och fönster färdiga att installeras från fabriken.

Arbetsprocessen är väldigt långt den samma i varje tävling, enbart arbetenas utseende förändras med de olika bågarna osv. Tävlingen innehåller inte problemlösning eller planering utan arbetet görs enligt färdiga ritningar. De mellaneuropeiska länderna, Storbritannien och Korea har klarat sig bäst i tävlingen. I dessa länder har antingen snickararbete av detta slag en stark tradition eller så är träningen effektiv och långvarig. Finland deltog i grenen första gången i tävlingen i St. Gallen 2003.

Grenen kommer från Centraleuropa där byggnadssnickarna utgör en skild yrkeskår. I Finland finns inte en helt motsvarande yrkeskår, närmast kommer snickarna. De finska deltagarna är främst sådana som vunnit snickargrenen i tävlingen Taitaja. Av dessa vinnare väljs vartannat år några som tränas vidare.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager