VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

16 Elektronik (Industrial Electronics)

I denna gren tävlar man med att tillverka elektroniska apparater, med att testa dem och med att söka fel i dem. Deltagaren har förmågan att bygga de anordningar och system som behövs för att tillverka elektronik och för andra specialändamål.  Han kan använda de handverktyg, lödkolvar, mätinstrument och datorer som behövs för byggandet. Den moderna massproducerade elektroniken framställs ofta automatiskt, så i denna produktionsomgivning är deltagaren snarast en byggare av protomodeller samt den som uppehåller och reparerar system.

Datorer, och speciellt inbäddade system (datorer där processorn har en fast integrerad egen programmeringsmiljö), är centrala i tävlingen eftersom största delen av elektroniken tillverkas med hjälp av programmerbara system.

Elektronikgrenen i tävlingen i Helsingfors består av fem skilda uppgifter som varar från två till sex timmar. För uppgifterna kan man få totalt 100 poäng. Delområdena är följande:

1. Elektronikmontering, 6 h, 20 poäng

En monteringsuppgift där man testar arbetets kvalitet och hastighet samt förmågan att förstå de detaljerade anvisningar för byggandet som delas ut. Apparaten är dock alltid ett unikt exemplar, inte en massproducerad elektronisk anordning.

2. Byggande av en prototyp, 6 h, 30 poäng

Den andra uppgiften har att göra med s.k. prototypkonstruktion som också kräver planeringsförmåga av deltagaren. I denna uppgift får deltagaren ett problem där han skall bygga en apparat för en viss processor (PIC). För att lösa problemet måste han använda både programmeringskunskaper (C-språket ) och sk. ”hardware” kunskaper i elektronik.

3. Felsökning och användning av mätinstrument, 6 h, 30 poäng

Test- och felsökningsförmågan prövas i två integrerade uppgifter. I dessa uppgifter är felen på komponentnivån och inte i programmen.

4. Teori, 2 h, 10 poäng

10 st krävande teoriuppgifter från både analog- och digitalteknikens område.

5. Ritning, 2 h, 10 poäng

Deltagaren får ett kretskort och en förklaring av dess delars placering. På basen av dessa uppgifter gör han ett kretsschema med hjälp av ett datorprogram för ritning av kretsscheman.

 

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager