VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

D44 Tryckteknik (Printing)

I tryckteknikgrenen går man genom många av de centrala arbetsuppgifterna i tillverkningen av tryckprodukter. Tryckteknikgrenen är en individuell tävling där man producerar en tryckprodukt som kunden har beställt. I uppgiften ingår tryck av en affisch och en broschyr. Kunden har definierat kvalitetskriterier för produkten. Deltagaren får arbetsinstruktioner som han använder för att planera tävlingsuppgiften. Deltagarna har tillgång till nya 4-färgs tryckmaskiner och arkskärmaskiner.

Tävlingsuppgiften består av tre olika moduler. Modulerna utförs under alla tävlingsdagar. Deltagarna har sammanlagt 15 timmar på sig att utföra alla moduler.

I den första modulen bekantar sig deltagaren med de givna arbetsinstruktionerna. Deltagaren förbereder tryckmaskinens justeringar och granskar avdraget. Då han uppnått den kvalitet som krävs trycker han produkten. Under tryckningen övervakar han produktens kvalitet och gör de justeringar som behövs.

I den andra modulen är deltagarens uppgift att analysera tryckprodukten han framställt. Tryckproduktens kvalitetsvärden mäts med en mätapparat och därefter skapar man en grafisk presentation av mätningen.

I den tredje modulen är deltagarens uppgift att vidare förädla tryckprodukten. I arbetsuppgiften ingår det skärning av produkten med arkskärmaskin. Deltagaren bekantar sig med anvisningarna och gör en plan för skärningen samt utför den skärning som behövs.

Deltagarna har i regel erlagt en treårig grundexamen i grafisk kommunikation. Den grafiska branschens utbildningssystem varierar från land till land. I många länder sker utbildningen via läroavtal. Den gemensamma faktorn för alla länder är tekniken som används och den grundkunskap som behövs. Utförandet av tävlingsuppgiften kräver en stor yrkesskicklighet. I grenen strävar man efter att ta fram denna skicklighet och behärskningen av framställningsprocessen. Tryckteknik är första gången med i WorldSkills-tävlingen som uppvisningsgren.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager