VM-tävlingsinfo

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Styrelse

 

Exekutivkommitté

 

HKI 2005 Delegationen

 

Partner

 

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

Kontaktinformation

Skills Finland rf

Stationskarlsgatan 4,    karta
00520 Helsingfors
Tfn. +358 9 8689 680
Fax +358 9 8689 6818
E-post: skills@skillsfinland.com

Acrobat-lataussymboli Kontaktinformation (662 KB)

 

Ledning
Eija Alhojärvi

Eija Alhojärvi
Verksamhetsledare, WSC 2005 generalsekreterare
Tfn. +358 9 8689 6820
Gsm +358 40 820 0126
E-post: eija.alhojarvi@skillsfinland.com

 • byråchef
Maria Atzmon

Maria Atzmon
Ledningens assistent
Tfn. +358 9 8689 6810
Gsm +358 50 569 5977
E-post: maria.atzmon@skillsfinland.com

 • Försäljning av utställningsmontrar i Global Skills Village

 

 

Taru Väärti

Taru Väärti
Ledningens assistent
Gsm +358 50 563 6680
E-post: taru.vaarti@skillsfinland.com

 • verkställande direktörens assistent
 • PR och hospitality
Tävlingsförberedelser
Hannu Immonen

Hannu Immonen
Teknikchef, WSC 2005 vice generalsekreterare
Gsm +358 50 594 8260
E-post: hannu.immonen@skillsfinland.com

 • genomförande och uppbyggnad av tävlingsgrenarna
 • logistik, IT och säkerhet
 • maskiner, utrustning och material

 

Jussi Karlsson

Jussi Karlsson
Logistikchef 
Gsm +358 50 564 1612
E-post: jussi.karlsson@skillsfinland.com

 • varulogistik
Immo Pylvänen

Immo Pylvänen
Träningschef
Kouvolan seudun ammattiopisto
ammattikoulu Kouvola,
PL 43 (Utinkatu 44-48), 45201 Kouvola
Gsm +358 40 845 9996
E-post: immo.pylvanen@ksao.fi

 • Koordinering av träningen
 • WorldSkills 2005 VVS-ansvarig
Jorma Sihvonen

Jorma Sihvonen
Säkerhetschef
Gsm: +358 40 868 0750
E-post: jorma.sihvonen@sedu.fi

 • koordinering av tävlingens allmänna säkerhet
Heikki Kokkonen

Heikki Kokkonen
CAD-koordinator
Gsm +358 400 434 150
E-post: heikki.kokkonen@skillsfinland.com

 • bottenplaner för grenarna
Riikka Ruotsala

Riikka Ruotsala
Projektchef (Arbetssäkerhetsprojekt)
Tfn. +358 9 8689 6822
E-post: riikka.ruotsala@skillsfinland.com

 • utveckling av tävlingarnas arbetssäkerhet
 • stödgrupp för arbetssäkerhet
 • koordinering av instruktioner för arbetssäkerheten
Jusa Virtanen

Jusa Virtanen
IT-koordinator
Gsm +358 400 846 505
E-post: jusa.virtanen@turkuai.fi

 • planering och implementering av IT-nätverk
Piia Virtanen

Piia Virtanen
IT-koordinator
Tfn. +358 9 8689 6817
Gsm +358 400 613 518
E-post: piia.virtanen@skillsfinland.com

 • IT-support
Evenemang och inkvartering
Sirpa Nuutinen

Sirpa Nuutinen
Evenemangschef
Tfn. +358 9 8689 6819
Gsm +358 400 633 568
E-post: sirpa.nuutinen@skillsfinland.com

 • öppning, avslutning
 • inkvartering, bespisning, utfärder
 • välkomstfester
 • guider

 

Pipsa Kirjavainen

Pipsa Kirjavainen
Evenemangsassistent
Gsm +358 50 407 1522
E-post: pipsa.kirjavainen@skillsfinland.com

 • öppning, avslutning
 • inkvartering, bespisning, utfärder
 • välkomstfester
 • guider 

 

Vesa Ruotonen

Vesa Ruotonen
Producent
Gsm +358 40 532 3415
E-post: vesa.ruotonen@lahtievents.com

 • öppning, avslutning
Yrjö Iskala

Yrjö Iskala
Transportchef
Gsm +358 40 849 1809
E-post: yrjo.iskala@bussiring.fi

 • planering och koordinering av persontransporter
Kommunikation och marknadsföring
Markku Lahtinen

Markku Lahtinen
Kommunikationschef
Tfn. +358 9 8689 6811
Gsm +358 50 571 3564
E-post: markku.lahtinen@skillsfinland.com

 • koordinering av kommunikation och marknadsföring
 • skolsamarbete, klassresor
Tiina Meklin

Tiina Meklin
Informatör
Tfn. +358 9 8689 6823
Gsm +358 50 522 3145
E-post: tiina.meklin@skillsfinland.com

 • intern information och kommunikation
 • WorldSkills 2005 Newsletter
 • WorldSkills 2005 webbsidor
Matti Kauppinen

Matti Kauppinen
Skolkoordinator
Tfn. +358 9 8689 6812
Gsm +358 50 538 6461
E-post: matti.kauppinen@skillsfinland.com

 • klass- och studieresor
 • ryggsäckspaket
Ekonomi och företagssamarbete
Henri Nordenswan

Henri Nordenswan
Chef för administration och ekonomi
Tfn. +358 9 8689 6813
Gsm +358 50 531 9171
E-post: henri.nordenswan@skillsfinland.com

 • ekonomi och administration
 • avtal
 • ackreditering och tävlingskanslier
 • företagssamarbete och marknadsföring
Övrig personal
Janne Kosonen

Janne Kosonen
Praktikant, civiltjänstgörare
Tfn. +358 9 8689 6816
E-post: janne.kosonen@skillsfinland.com

 • allmänna kontorsuppgifter
Laura Laakkonen

Laura Laakkonen
Projektarbetare (Arbetssäkerhetsprojekt)
Tfn. +358 9 8689 6825
E-post: laura.laakkonen@skillsfinland.com

 • Arbetssäkerhetspass
Kati Lundgren

Kati Lundgren
Projektchef (HUVA II-projektet)
Tfn. +358 9 8689 6814
Gsm +358 50 572 7771
E-post: kati.lundgren@skillsfinland.com

 • administration och utveckling av HUVA-projektet
 • Finlands landslag
 • Global Skills Village-kontaktperson
Sinikka Nieminen

Sinikka Nieminen
Projektsekreterare (HUVA II -projektet)
Tfn. +358 9 8689 6824
Gsm +358 50 523 9696
E-post: sinikka.nieminen@skillsfinland.com

 • ESF-uppföljning
 • ESF-dokument
Heikki Saarinen

Heikki Saarinen
Projektchef (AKVA II-projektet)
Korkeakoulunkatu 6, PL 182,
13101 Tavastehus
Tfn. +358 3 646 3314
Gsm +358 40 530 0392
E-post: heikki.saarinen@hamk.fi

 • utbildning av tävlingsarrangörerna

 

back up Print

Updated 14.4.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager