VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

9 Informationsteknologi (IT / Software Applications)

I grenen informationsteknologi använder man mångsidigt Microsoft Office-produktfamiljen samt bildbehandlingsprogram. Tävlingen består av praktiska arbetsuppgifter. Teorikunskapen testas enbart med hjälp av dessa arbetsuppgifter. Deltagarna förväntas ha en allmän kunskap om datateknik och program (bl.a. ERD-modell) samt matematisk förmåga (bl.a. grundläggande aritmetik och procenträkning). Tävlingstiden är 22 timmar fördelade på de fyra tävlingsdagarna. Deltagaren får tävlingsuppgifterna tre månader före tävlingen. År 2003 var tävlingsuppgifternas tema biblioteksverksamhet. Man har preliminärt bestämt att temat för tävlingsuppgifterna 2005 är båttrafik. Före tävlingen gör juryn de egentliga tävlingsuppgifterna genom att ändra ungefär 10 % på de uppgifter som publicerades på förhand.

Tävlingen är indelad i fyra avsnitt, som i den slutgiltiga bedömningen betonas på följande sätt:

Ordbehandling                        25 poäng
Databaser                               25 poäng
Kalkylprogram                         25 poäng
Presentationsgrafik               25 poäng

I avsnittet för ordbehandling planerar, skapar och redigerar man dokument enligt en given standard, man kombinerar information från kalkylprogrammet och databaserna och bearbetar den färdiga grafiken så att den lämpar sig för dokumenten. I ordbehandlingsavsnittet producerar man förutom dokument också webbsidor och skapar makroprogram som underlättar funktioner.

I avsnittet för databaser planerar och förverkligar man databaser enligt egna planer eller enligt ett givet ERD-schema. Till databaserna fogas förfrågningar, rapporter och information från andra program. Därtill skapar man makroprogram för att underlätta funktioner som repeteras ofta.

I avsnittet för kalkylprogram planerar och förverkligar man omfattande tabeller enligt givna anvisningar. Av informationen i tabellerna gör man de diagram som önskas samt Pivottabeller och man redigerar uppgifter och kombinerar information från databaserna, ordbehandlingsprogrammet, presentationsgrafiken och webbsidorna. För att underlätta funktioner skapar man makroprogram och programmerar nya funktioner.

I avsnittet för presentationsgrafik skapar och redigerar man bilder, diagram samt ljud-, animations- och videofiler. Man skannar bilder och text samt planerar och förverkligar diapresentationer där ovannämnda filer utnyttjas.

I alla dessa avsnitt ingår förutom ovan nämnda uppgifter även bildbehandlingsuppgifter, produktion av webbsidor med Microsoft Office-programmen, att göra SQL-förfrågningar (databasavsnittet) och att samarbeta med de olika Microsoft Office-programmen.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager