VM-tävlingsinfo

Tidtabell

 

Tävlingsarena

 

VM-grenar

 

Inträdesbiljetter

 

Öppningen

 

Utflykter

 

Avslutningen

 

Inkvartering

 

Logistik

 

Ackreditering

 

Andra evenemang

Klassresor

Tjänster

Partner

Kontaktinformation

Nyheter

Newsletter

Media

Bildbank

Turisminfo

   
 

38 Kylteknik (Refrigeration)

Kylteknikern jobbar i regel vid sin arbetsgivares verkstad, byggarbeten, industrier, maskintillverkare, i affärer och hemma hos kunder. Han arbetar ofta ensam. I stora byggprojekt arbetar kylteknikern oftast i grupper på 3–5 personer. Eftersom den största delen av arbetet utförs ensam måste kylteknikern vara mycket mångkunnig. Han monterar enligt planerna, men det finns många sätt att följa dem. Därför måste han tänka kreativt för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Kylteknikern måste kunna montera alla de olika slags komponenter som kylanläggningen består av. Han måste kunna löda rör och handskas med kylmedel på ett miljövänligt sätt. Han måste känna till elteknik och luftens strömningsteknik. Eftersom han i sitt arbete kommer i kontakt med väldigt olika människor är det bra att ha en god social förmåga.

Tävlingsuppgifterna i kylteknik är indelade i sex avsnitt: tillverkning och lödning av delen, felsökning i kylaggregatet, sökning av ett elektriskt fel i kylaggregatet, ersättning av ett HCFC-kylmedel med ett kylmedel som inte skadar ozonlagret, installering och ibruktagning av luftkonditioneringssystem (SPLIT) samt installering och ibruktagning av kylaggregat i ett kylrum.

Tävlingstiden är 22 timmar. Poängen och tiden för varje uppgift är följande:

1.      Tillverkning och lödning av delen: 8 poäng, 2 timmar
2.      Felsökning i kylaggregatet: 10,5 poäng, 2 timmar
3.      Sökning och reparation av elektriskt fel: 9,5 poäng, 1 timme
4.      Ersättning av kylmedel: 10 poäng, 3 timmar
5.      Installering av luftkonditioneringssystem: 24 poäng, 5 timmar
6.      Installering av kylaggregat i kylrum: 38 poäng, 9 timmar

I varje uppgift finns det flera undersektioner som bedöms, såsom den tekniska funktionen, arbetsskyddet, installeringens prydlighet, rätta justeringar osv. Till exempel i uppgift 6 finns det totalt 100 punkter som bedöms. Bedömningen sker oftast med alternativen rätt eller fel. I några fall använder man tre alternativ: rätt, godkänt och fel. Bedömningen är alltså mycket objektiv. Bedömningen sker i arbetsgrupper som består av tre experter.

Deltagarna har i allmänhet gått en yrkesutbildning i husteknikbranschen eller elbranschen och verkat i arbetslivet redan en tid. Innovativitet, mångkunnighet och teamkänsla hör till deras egenskaper.

back up Print

Updated 1.3.2005  © 2004 Skills Finland ry

Solinet SiteManager